MÉDIA

Profesionálové AKMZ spravují vlastní mediální nástroje a obecné nástroje, využívané k lokální i celoplošné komunikaci.

AKMZ přebírá materiály tiskových oddělení regionálních zařízení, které doplňuje materiály vlastního autorského týmu. 

AKMZ využívá k prezentaci i spolupracující média, redakční obsah regionálních a celoplošných médií a další nástroje.

 

MENU
Image