ČLENOVÉ

Členy AKMZ jsou fyzické i právnické osoby, profesně zaměřené na zdravotnictví.

Struktura členské základny je tvořena podle krajů.

Jednotlivé kraje zastupují tiskoví mluvčí, vybraní z pracovníků tiskových oddělení nemocnic, holdingů, akciových společností a dalších skupin, dále pověření zástupci nestátních zařízení nebo agentur, je zastupujících. Tito tvoří grémium o počtu 14 osob + zástupce vedení, přičemž každý kraj je zastoupen jedním členem grémia.

Členové grémia a členové AKMZ jednají na shromáždění.

Dále mohou být mimořádnými členy zástupci dodavatelů, výrobců, vědeckých institucí či státních, veřejných nebo krajských organizací, které mají aktivní pozici v oboru komunikace.

Samostatnými členy mohou být profesionálové v pozici freelance, redaktoři a editoři médií nebo lékaři a zdravotníci, činní v mediálním prostoru.

Image
MENU
Image